Đồng phục "dọn nhà" của Mẹ cho Ly???😳 #halytran #shorts #review #thinhhanh #fashion #váy #dailyvlog