P38: Mộ Phần Người Yêu

Bạn đang đọc truyện tranh Mộ người yêu tác giả Hoàng Minh Nguyệt. Minh Lâm bệnh nặng, nằm trên giường đã lâu.

Có lần, cô ấy nói với tôi rằng, lần đầu tiên gặp tôi, cô ấy chỉ nghĩ đến việc trả thù.

Tôi thấy bất công, thấy xã hội này chối bỏ tôi, khinh thường tôi, ai cũng bất công với tôi, sao tôi không chuyển những người làm tôi đau khổ đi?

Căn cứ vào đâu mà tôi phải gánh chịu những đau khổ này một mình? Cô ấy nói rằng đêm đó bất kể cô ấy gặp ai, cô ấy sẽ trả thù, nhưng sau đó cô ấy gặp tôi, tôi chỉ thấy cô ấy chạy trốn trong trận chiến …

Nếu yêu thích truyện đam mỹ, các bạn có thể xem thêm Sau Khi Nhân Vật Phản Diện Mất Hết Tu Luyện hoặc Trường Diễn