P72: Tập Nói Sớm – Giọng miền Nam – Các loại đồ dùng trong gia đình Phần 2 – Cấp độ Cơ bản – V2

DẠY CON THÔNG MINH SỚM.
Tập nói sớm.
Học nói sớm.
Học Tiếng Việt.
Liên kết đến các bài học đầy đủ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLR2eDCTyI1XDHssfWEBU7jY0Zyzs8DhbB