P79: Chị em Serendipity | Sisters of Serendipity in Vietnam | Vietnamese Fairy Tales

Serendipity Sisters | Chị em Serendipity tại Việt Nam | Chuyên ngành | Truyện cổ tích | truyện việt nam | Chuyên ngành Việt Nam | bài hát | 4K UHD | truyện cổ tích việt nam | Truyện Cổ Tích Việt Nam

Hướng dẫn của cha mẹ:
Một số nội dung của video này có thể không phù hợp với trẻ em Dưới 13 tuổi.
Một số nội dung trong video này có thể không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi

Xem Truyện thiếu nhi bằng tiếng Anh trên Kênh Truyện cổ tích tiếng Anh của chúng tôi: http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales

💙Trợ lý cho các video khác💙 Xem thêm video bằng tiếng Việt

►Truyền Thuyết Người chặt tre – Chuyện Người chặt tre Việt Nam: https://youtu.be/idHHyx-62Ys

►Trâu Thông Minh tại Việt Nam: https://youtu.be/ap0t1T_qvN8

►Rumpelkheokin tại Việt Nam: https://youtu.be/7zdripffc7s

►Ba chú heo con ở Việt Nam: https://youtu.be/IBUZfuOP1c0

►Đại Tiểu Hoàng Hậu Việt Nam: https://youtu.be/djdCwLK6DhM

►Cây tự hào – Cây tự hào Việt Nam: https://youtu.be/Ey7JInc1Ek4

►Lazy Girl – Cô Gái Lười Việt Nam: https://youtu.be/otNx20ruo84

►Thiên nga hoang dã ở Việt Nam: https://youtu.be/MlS8IOMVFbU

►Công Chúa Giấy Tiếng Việt: https://youtu.be/WbvqkCBB1As

►Mai-chú ong thông minh – Maya the Bee in Vietnam: https://youtu.be/UVJwHk5AE_E

Miễn trừ ►
Kênh Truyện Cổ Tích Việt Nam (“FTC”) và tất cả các video của FTC không “hướng đến trẻ em” theo nghĩa của Mục 312.2 của Quy tắc 16 CFR Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em trên Mạng (Hoa Kỳ), Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.
FTC cũng như (các) chủ sở hữu, đại lý, người đại diện và nhân viên của FTC đều không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi và kiên quyết từ chối cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt FTC muốn thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi .
Hơn nữa, FTC từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc thu thập dữ liệu phát sinh từ các thông lệ và chính sách của YouTube, các đại lý và công ty con của YouTube hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan đến YouTube. bất kỳ liên kết nào khác với YouTube
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm ►
Kênh Truyện Cổ Tích Việt Nam và tất cả các video của kênh không “dành cho trẻ em” theo nghĩa của Tiêu đề 16 CFR § 312.2 của ĐẠO LUẬT BẢO VỆ RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN TRẺ EM (Hoa Kỳ) không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Truyện Cổ Tích Việt Nam và (các) chủ sở hữu, đại lý, đại diện và nhân viên không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi và từ chối rõ ràng việc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào tìm cách thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi thay mặt cho KÊNH Truyện Cổ Tích Việt Nam. Hơn nữa, KÊNH Truyện Cổ Tích Việt Nam từ chối bất kỳ và tất cả nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với các hoạt động và chính sách của YouTube và các đại lý và công ty con của YouTube, hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên kết nào khác, liên quan đến việc thu thập dữ liệu.

#Truyện Cổ Tích Việt Nam #Truyện Cổ Tích Việt Nam #WingsVFT

https://www.youtube.com/watch?v=YkinPLSld_s