P98: Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Kiếm chém gió lôi che trời trăng, trấn giữ thiên địa. Thế giới có 6 tỷ người, chỉ mình tôi đáng tự hào. Tiên giới Thanh Đế tái sinh đến chốn xa hoa trác táng, phồn hoa đô hội ngập tràn vàng son. Mỹ nữ như hoa, yêu tinh, lãnh khốc mỹ nhân, ngoại công chúa…

Kiếp trước từ thất bại, hoàn toàn xoay chuyển, thay đổi cả thế giới, khiến thiên hạ khiếp sợ, khiến tất cả mỹ nhân trong thiên hạ đi lên con đường khuynh thành khuynh thành. “Người đời cười ta ta điên, thế nhân cười ta điên, ngươi xem, trời đất trường tồn, con người luân hồi nhiều kiếp, ta vẫn ở nơi đó, trên cao nhìn xuống chúng sinh.”